Dane o majątku Spółki, dochodach i stratach, zawarte są w sprawozdaniach finansowych, które publikujemy poniżej.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020:

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2020

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 931/21 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 10.977.709,98 zł został podzielony uchwałą nr 932/21 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2021 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019:

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 896/20 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 lipca 2020 r.

Zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 16.778.475,96 zł został podzielony uchwałą nr 898/20 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 lipca 2020 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017:

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 822/18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.852.829,10 zł został podzielony uchwałą nr 824/18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2017 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016:

JSF 2016 Ostateczne

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 779/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 3.276.197,30 zł został podzielony uchwałą nr 781/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015:

SF 2015

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 734/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 603.637,44 zł został podzielony uchwałą nr 736/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2016 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014:

Ostateczny SF 2014

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 666/15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2015 r.

Strata netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.527.224,85 zł została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Metryczka

wytworzono: 29.12.2003 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 29.12.2003, 17:44 przez:
zmodyfikowano: 25.03.2022, 12:38 przez: Krystian Bartnikowski
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 1465

Rejestr zmian

uaktualniono: 25.03.2022, 12:38 przez: Krystian Bartnikowski Majątek
uaktualniono: 24.03.2022, 13:57 przez: Krystian Bartnikowski Majątek
uaktualniono: 04.08.2020, 14:20 przez: Krystian Bartnikowski Majątek
uaktualniono: 04.08.2020, 14:17 przez: Krystian Bartnikowski Majątek
uaktualniono: 04.08.2020, 14:11 przez: Krystian Bartnikowski Majątek
utworzono: 24.03.2020, 17:52 przez: Krystian Bartnikowski Majątek