×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Majątek

Dane o majątku Spółki, dochodach i stratach, zawarte są w sprawozdaniach finansowych, które publikujemy poniżej.

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018:

 JSF 2018 ostateczne

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 859/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 17.417.162,29 zł został podzielony uchwałą nr 861/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2019 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017:

 JSF 2017 ostateczne

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 822/18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.852.829,10 zł został podzielony uchwałą nr 824/18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2017 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016:

 JSF_2016 ostateczne

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 779/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 3.276.197,30 zł został podzielony uchwałą nr 781/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015:

 SF 2015 ostateczny

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 734/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 603.637,44 zł został podzielony uchwałą nr 736/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2016 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014:

 SF 2014

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 666/15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2015 r.

Strata netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.527.224,85 zł została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-29 06:33:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-29 06:33:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 1543
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Modyfikacja: 2019-07-02 09:13:51 przez Krystian Bartnikowski
  • Modyfikacja: 2019-07-02 09:13:28 przez Krystian Bartnikowski
  • Modyfikacja: 2018-11-14 08:36:34 przez Krystian Bartnikowski
  • Modyfikacja: 2018-11-13 13:02:00 przez Krystian Bartnikowski
  • Modyfikacja: 2018-01-16 12:46:49 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2018-01-16 12:46:23 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2018-01-16 12:43:16 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2018-01-16 12:26:25 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2017-09-20 14:18:03 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2017-09-20 14:17:36 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-12-20 14:30:04 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-01-07 13:11:00 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-01-07 14:59:10 przez Jacek Serdeczny
  • Modyfikacja: 2015-01-07 14:58:09 przez Jacek Serdeczny
  • Utworzono: 2014-12-21 21:29:59 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: