Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Publikowane informacje zgromadzone są w menu górnym rozwijalnym. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu
 • załączników w postaci plików do pobrania
 • zdjęć i grafik

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub, w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • treść publikacji wyświetlana w formie uporządkowanej tabeli lub treści opisowej,
 • Informacja o załącznikach dodanych do publikacji
 • Informacje w postaci metadanych przedstawiających daty i czas powstania publikacji oraz osoby odpowiedzialne za ten proces
 • rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) – informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona.

Pliki do pobrania umiejscowione są w treści strony. Jeśli użytkownik nie posiada niezbędnego oprogramowania do wyświetlenia zawartości załączonych plików, może skorzystać z darmowych przeglądarek plików typu np.: doc, rtf, pdf, xls, zip i innych .

Dodatkowe funkcje pozwalają na:

 • Wydrukowanie treści podstrony
 • Wyświetlanie treści w sposób dostosowany dla wymagań osób niepełnosprawnych i niedowidzących
 • Wyszukiwanie treści według podanej frazy
 • Zmianę rozmiaru czcionki treści podstrony

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk Szukaj, po czym wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik, który jest jednocześnie nagłówkiem docelowej podstrony.

Opis stałych pozycji menu w dolnej jego części:

 • bip.gov.pl – odnośnik przekierowujący do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez MSWiA.
 • Mapa strony – spis treści biuletynu,
 • Statystyki – informacja o liczbie wyświetleń poszczególnych stron biuletynu,
 • Redaktorzy – lista osób edytujących treść biuletynu,
 • Instrukcja – instrukcja obsługi – jak korzystać z BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.

Załączniki

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej