Skład Zarządu Spółki:

Piotr Sosiński – Prezes Zarządu

Kamil Zieliński – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Drynda – Wiceprezes Zarządu

Zasady reprezentacji:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Szczegółowe kompetencje Zarządu określa umowa spółki.

Metryczka

wytworzono: 20.12.2003 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 20.12.2003, 14:11 przez: Krystian Bartnikowski
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 138

Rejestr zmian

utworzono: 20.12.2003, 14:11 przez: Krystian Bartnikowski Zarząd