Wersja historyczna publikacji, ważna od: 20.12.2003 14:11:00 do: nadal, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Zarząd

Skład Zarządu Spółki:

Piotr Sosiński – Prezes Zarządu Kamil Zieliński – Wiceprezes Zarządu Krzysztof Drynda – Wiceprezes Zarządu

Zasady reprezentacji:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa umowa spółki.

Metryczka