Wersja historyczna publikacji, ważna od: 24.03.2020 17:52:56 do: 04.08.2020 14:11:02, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Majątek

Dane o majątku Spółki, dochodach i stratach, zawarte są w sprawozdaniach finansowych, które publikujemy poniżej.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018:

Sprawozdanie Finansowe Spółki Za 2018 Rok Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 859/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2019 r. Zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 17.417.162,29 zł został podzielony uchwałą nr 861/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2019 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017:

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 822/18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2018 r. Zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.852.829,10 zł został podzielony uchwałą nr 824/18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2017 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016:

JSF 2016 Ostateczne Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 779/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. Zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 3.276.197,30 zł został podzielony uchwałą nr 781/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015:

SF 2015 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 734/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2016 r. Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 603.637,44 zł został podzielony uchwałą nr 736/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2016 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014:

Ostateczny SF 2014 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 666/15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2015 r. Strata netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.527.224,85 zł została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Metryczka