Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.03.2022 12:38:53 do: nadal, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Majątek

Dane o majątku Spółki, dochodach i stratach, zawarte są w sprawozdaniach finansowych, które publikujemy poniżej.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020:

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 931/21 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2021 r. Zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 10.977.709,98 zł został podzielony uchwałą nr 932/21 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2021 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.  

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019:

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 896/20 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 lipca 2020 r. Zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 16.778.475,96 zł został podzielony uchwałą nr 898/20 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 lipca 2020 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.  

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017:

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 822/18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2018 r. Zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.852.829,10 zł został podzielony uchwałą nr 824/18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2017 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.  

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016:

JSF 2016 Ostateczne Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 779/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. Zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 3.276.197,30 zł został podzielony uchwałą nr 781/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.  

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015:

SF 2015 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 734/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2016 r. Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 603.637,44 zł został podzielony uchwałą nr 736/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2016 r. w następujący sposób: 25% na kapitał zapasowy Spółki, 75% na kapitał rezerwowy Spółki.  

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014:

Ostateczny SF 2014 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą nr 666/15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2015 r. Strata netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.527.224,85 zł została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Metryczka