Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
30.09.2022 Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’- podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym. 58 Szczegóły
19.04.2023 r. – Zaproszenie do składania ofert – A)„Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”, B)„Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw” 58 Szczegóły
22.11.2022 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – „Dostawa samochodu osobowego dla WSSE” /SSE/ 56 Szczegóły
24.04.2023r. - Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 56 Szczegóły
02.07.2021r. Przetarg – Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 55 Szczegóły
18.07.2023r. Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie w latach 2023-2026 prac niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz urządzeń wodnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obiektów należących do WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Gminy Jawor. 55 Szczegóły
01.09.2023r. Przetarg na wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra - II Postępowanie 51 Szczegóły
29.11.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK” na terenie podstrefy Bolesławiec na działkach nr 67/67, nr 67/68 i nr 558 w obrębie 0004 Bolesławiec-4 w jednostce ewidencyjnej 020101_1 Bolesławiec’’. /SSE/ 46 Szczegóły
01.07.2022 r. - Zakończenie przetargu na świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, oraz utrzymania zieleni na terenach obiektów Zamawiającego, w okresie 1.08.2022 – 31.07.2024. 44 Szczegóły
30.11.2022r. - Zaproszenie do składania ofert – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – lokalizacja Jaworzyna Śląska , dz. nr. 302 i 305 obręb Pasieczna”/SSE/ 43 Szczegóły