29.06.2023r. – Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym dot. wyłonienia przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej 49,2426 ha, składająca się z działki gruntu nr 326/31 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Dobromierz, jednostka ewidencyjna 021903_2 Dobromierz, obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, w Podstrefie Dobromierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 21.07.2023 r. na godz. 10:00, mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej 49,2426 ha, składająca się z działki gruntu nr 326/31 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Dobromierz, jednostka ewidencyjna 021903_2 Dobromierz, obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, w Podstrefie Dobromierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00089316/1.

Przetarg pisemny ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną bądź usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku Dobromierz Dz. 326 31 Przetarg Pisemny Ograniczony PL

 

 

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE “INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” announces an invitation to the limited written tender scheduled on July 21st, 2023 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​49,2426 ha, consisting of plot No. 326/31 (arable lands RIVa, RIVb, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Świdnicki Poviat, Dobromierz Municipality, registration unit 021903_2 Dobromierz, precinct 0004 Dobromierz, in the Dobromierz Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”, owned by the WSEZ “INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Świdnica Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register no. SW1S/00089316/1.

The tender is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property production or service activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file Dobromierz-plot-no.-326_31_invitation-to-a-limited-written-tender_ENG

  • Data ważności:21.07.2023
  • Osoba odpowiedzialna:

Załączniki

Dobromierz Dz. 326 31 Przetarg Pisemny Ograniczony PL
Dobromierz Plot No. 326 31 Invitation To A Limited Written Tender ENG

Metryczka

wytworzono: 29.06.2023 przez: Mariusz Grześkowiak
opublikowano: 06.07.2023, 12:52 przez:
zmodyfikowano: 07.07.2023, 09:29 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 131

Rejestr zmian