10.07.2023r. Przetarg na wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje o zakończeniu procedury dla przedmiotowego postępowania bez wyłonienia wykonawcy ze względu na brak ofert.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: ,,Remont balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 01.08.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

Załączniki

Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 24.07.2023r.
SWZ Po Zmianach Z Dnia 24.07.2023
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy Po Zmianach Z Dnia 24.07.2023r.
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy Po Zmianach Z Dnia 24.07.2023
Załącznik Nr 5 STWIORB
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz. 1
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz. 2
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz. 3
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz.4
Załącznik Nr 6 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów

Metryczka

wytworzono: 10.07.2023 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 10.07.2023, 12:51 przez:
zmodyfikowano: 01.09.2023, 09:41 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 85

Rejestr zmian