Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
01.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert – ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym.’’ /SSE/ 86 Szczegóły
2020.01.24 Przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy na wybór generalnego wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń biurowych znajdujących się na II piętrze budynku WSSE „INVEST-PARK” o pow. 320,29 m2 zlokalizowanych przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych”. 81 Szczegóły
08.06.2022 r. - Przetarg – Wybór zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. “Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE “INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137″ 76 Szczegóły
2020.09.01 - Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym (V) – zakup nieruchomości przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu. 75 Szczegóły
19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/ 74 Szczegóły
05.10.2021 r. - Zaproszenie do składania ofert - badanie sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022. 73 Szczegóły
30.09.2022 Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’- podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym. 73 Szczegóły
19.05.2021r. - Przetarg na Budowę systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) – zakres dla kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych) wraz z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obręb Nr 1 -Gospodarstwo. 73 Szczegóły
17.12.2021r. - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 71 Szczegóły
05.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”. /SSE/ 63 Szczegóły