19.04.2023 r. – Zaproszenie do składania ofert – A)„Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”, B)„Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.:

  1. „Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”.
  2. „Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”

informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

SETIA INVEST Andrzej Ostrowski

ul. Witosa 1

56-100 Wołów

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.

A) „Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”

B) „Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”

Szczegółowy opis znajduje się w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

Oferty prosimy złożyć w formie tradycyjnej pisemnej lub formie dokumentowej za pomocą wiadomości email na adres: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, e-mail invest@invest-park.com.pl

Składanie ofert do dnia: 27.04.2023. do godz. 15:00.

Załączniki

Zaproszenie Do Składania Oferty
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 Projekt Umowy
Załącznik Nr 3 Informacja RODO

Metryczka

wytworzono: 06.04.2023 przez: Piotr Grzybowski
opublikowano: 19.04.2023, 10:45 przez:
zmodyfikowano: 19.07.2023, 09:42 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 130

Rejestr zmian

uaktualniono: 19.07.2023, 09:42 przez: 19.04.2023 r. – Zaproszenie do składania ofert – A)„Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”, B)„Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”
uaktualniono: 11.05.2023, 11:15 przez: 19.04.2023 r. – Zaproszenie do składania ofert – A)„Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”, B)„Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”
uaktualniono: 19.04.2023, 10:47 przez: 19.04.2023 r. – Zaproszenie do składania ofert – A)„Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”, B)„Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”
utworzono: 19.04.2023, 10:45 przez: 19.04.2023 r. – Zaproszenie do składania ofert – A)„Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”, B)„Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”