2019.04.30 Rozstrzygniecie przetargu – świadczenia usług dotyczących pozyskiwania dofinansowania z UE, analizowania dostępności środków unijnych oraz przygotowywania i składania wniosków /SSE/

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy na świadczenia usług dotyczących pozyskiwania dofinansowania z Funduszy UE, w zakresie analizowania dostępności środków unijnych dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz przygotowywania i składania kompletnych wniosków aplikacyjnych informujemy, że została wybrana oferta firmy:

International Management Services Sp. z o.o.
31-104 Kraków, ul. Felicjanek 4/10

****

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, jednostopniowy dot. świadczenia usług dotyczących pozyskiwania dofinansowania z Funduszy UE, w zakresie analizowania dostępności środków unijnych dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz przygotowywania i składania kompletnych wniosków aplikacyjnych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZASAD UDZIAŁU W PRZETARGU ZAWIERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU ZAMIESZCZONA PONIŻEJ:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przeratru
  2. Załączniki Do SIWP Od 1 Do 6 Wersja Edytowalna.

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 4 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 na adres Zamawiającego:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
do Sekretariatu (I piętro).

Pytania i odpowiedzi:

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Anna Stec
Departament Finansów i Kontroli
Tel.: +48 74 664 91 59

Metryczka

wytworzono: 10.05.2019 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 10.05.2019, 11:56 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 19.07.2023, 10:30 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 127

Rejestr zmian