2019.04.30 Rozstrzygniecie przetargu – świadczenia usług dotyczących pozyskiwania dofinansowania z UE, analizowania dostępności środków unijnych oraz przygotowywania i składania wniosków /SSE/ https://bip.invest-park.com.pl/2019-04-30-rozstrzygniecie-przetargu-swiadczenia-uslug-dotyczacych-pozyskiwania-dofinansowania-z-ue-analizowania-dostepnosci-srodkow-unijnych-oraz-przygotowywania-i-skladania-wnioskow-sse/ International Management Services Sp. z o.o. 31-104 Kraków, ul. Felicjanek 4/10 **** Treść postępowania: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, jednostopniowy dot. świadczenia usług dotyczących pozyskiwania dofinansowania z Funduszy UE, w zakresie analizowania dostępności środków unijnych dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz przygotowywania i składania kompletnych wniosków aplikacyjnych. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZASAD UDZIAŁU W PRZETARGU ZAWIERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU ZAMIESZCZONA PONIŻEJ:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przeratru
  2. Załączniki Do SIWP Od 1 Do 6 Wersja Edytowalna.
Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 4 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 na adres Zamawiającego: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. ul. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych do Sekretariatu (I piętro). Pytania i odpowiedzi: W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Anna Stec Departament Finansów i Kontroli Tel.: +48 74 664 91 59]]>
Krystian Bartnikowski Krystian Bartnikowski Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna