27.03.2023r. ,,Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 48/9, 48/11, 49/7 obręb Chocicza Mała, Gmina Września w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy WSAG”. (SSE)

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla zadania pn.: ,,Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 48/9, 48/11, 49/7 obręb Chocicza Mała, Gmina Września w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy WSAG.”

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Formularze nr 1 – 4
  3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  4. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy
  5. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO
  6. Załącznik nr 4 – Lokalizacja ścieżki rowerowej.

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 06.04.2023 r. (do godz. 12:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w Sekretariacie – I piętro w kopercie zatytułowanej:

,,Oferta na Zaproszenie do składania ofert dotycząca budowy ścieżki rowerowej w Chociczy Małej” NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 06.04.2023 r. DO GODZINY 12:30.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Mateusz Ciołka

Departament Inwestycji i Rozwoju

E-mail: dir@invest-park.com.pl

Tel.: +48 74 664 91 66

Załączniki

6.ZAŁACZNIK NR 4 Lokalizacja ścieżki Rowerowej
5.Załącznik Nr 3 Klauzula Informacyjna RODO
4. Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
3.Załącznik Nr 1 Formularz Oferty
2.Formularze Nr 1 4
1.Zaproszenie Do Składania Ofert

Metryczka

wytworzono: 27.03.2023 przez: Dorota Brachman
opublikowano: 27.03.2023, 15:05 przez:
zmodyfikowano: 28.03.2023, 18:22 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 127

Rejestr zmian