26.09.2023r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INWEST-PARK” sp. z o.o.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje o zakończeniu procedury dla przedmiotowego postępowania bez wyłonienia wykonawcy ze względu na brak ofert.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: “Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INWEST-PARK” sp. z o.o.”.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 16.10.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

Załączniki

SWZ
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów
Zaświadczenie Znak UAiB.6743R.140.2023.ES
Załacznik Nr 6 PZT
Załącznik Nr 6 Projekt Architektoniczno Budowlany
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny DROGI
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE SANITARNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny KONSTRUKCJA
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny ARCHITEKTURA
Załacznik Nr 6 STWIOR
Załacznik Nr 6 PRZEDMIARY

Metryczka

wytworzono: 26.09.2023 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 26.09.2023, 11:28 przez:
zmodyfikowano: 04.12.2023, 11:00 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 411

Rejestr zmian