26.09.2023r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE "INWEST-PARK” sp. z o.o. https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje o zakończeniu procedury dla przedmiotowego postępowania bez wyłonienia wykonawcy ze względu na brak ofert.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: "Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE "INWEST-PARK” sp. z o.o.". Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.   Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 16.10.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. ul. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych Sekretariat (I piętro).]]>
https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/https://bip.invest-park.com.pl/26-09-2023r-przetarg-na-przebudowe-i-modernizacje-zespolu-pieciu-budynkow-rekreacyjnych-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu-i-niezbedna-infrastruktura-techniczna-terenu-osrodka-wypoczynkowego-wsse-inwe/
Paulina Kosim Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna