Wersja historyczna publikacji, ważna od: 26.09.2023 11:28:20 do: 04.12.2023 11:00:25, opublikowana przez:

26.09.2023r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INWEST-PARK” sp. z o.o.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: "Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE "INWEST-PARK” sp. z o.o.". Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.   Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 16.10.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. ul. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych Sekretariat (I piętro).

Załączniki

SWZ
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów
Zaświadczenie Znak UAiB.6743R.140.2023.ES
Załacznik Nr 6 PZT
Załącznik Nr 6 Projekt Architektoniczno Budowlany
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny DROGI
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE SANITARNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny KONSTRUKCJA
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny ARCHITEKTURA
Załacznik Nr 6 STWIOR
Załacznik Nr 6 PRZEDMIARY

Metryczka