23.01.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INWEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: “Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INWEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części” Uchwałą Zarządu nr 8206/24 z dnia 15.02.2024r.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.:

“Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INWEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części”.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 07.02.2024r. do godziny 9.00 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

Załączniki

SWZ
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów
Załacznik Nr 6 PRZEDMIAR ROBÓT
Załacznik Nr 6 PZT
Załacznik Nr 6 STWIOR
Załącznik Nr 6 Projekt Architektoniczno Budowlany
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny DROGI
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE SANITARNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny KONSTRUKCJA
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny ARCHITEKTURA
Zaświadczenie Znak UAiB.6743R.140.2023.ES

Metryczka

wytworzono: 23.01.2024 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 23.01.2024, 15:15 przez:
zmodyfikowano: 15.02.2024, 15:11 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 506

Rejestr zmian