Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2024 - 2025 – Września – Chocicza Mała i Obłaczkowo 122 Szczegóły
29.11.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK” na terenie podstrefy Bolesławiec na działkach nr 67/67, nr 67/68 i nr 558 w obrębie 0004 Bolesławiec-4 w jednostce ewidencyjnej 020101_1 Bolesławiec’’. /SSE/ 121 Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2024 - 2025 – Jaworzyna Śląska (Obręb Pasieczna) 121 Szczegóły
08.11.2022r. - Zaproszenie do przetargu nt. Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK”. 119 Szczegóły
2019.04.01 Przetarg – dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. /SSE/ 118 Szczegóły
30.11.2022r. - Zaproszenie do składania ofert – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – lokalizacja Jaworzyna Śląska , dz. nr. 302 i 305 obręb Pasieczna”/SSE/ 117 Szczegóły
06.07.2023r. - Zaproszenie do uczestnictwa w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dot. wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój 117 Szczegóły
Postępowanie kwalifikacyjne na wybór Wiceprezesa Zarządu X Kadencji (dwa stanowiska) 113 Szczegóły
28.09.2022r. - Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Przygotowanie i organizacja Jubileuszu 25-lecia powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" sp. z o.o.. /PZP/ 110 Szczegóły
30.03.2022 r. - Przetarg „Zarządzanie oznakowaniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 107 Szczegóły