Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
27.03.2023r. ,,Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 48/9, 48/11, 49/7 obręb Chocicza Mała, Gmina Września w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy WSAG”. (SSE) 43 Szczegóły
20.04.2023r. Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie w latach 2023 – 2025 serwisu wentylacji i klimatyzacji w hali przemysłowej w Chociczy Małej” 42 Szczegóły
08.11.2022r. - Zaproszenie do przetargu nt. Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK”. 36 Szczegóły
01.09.2023r. Przetarg na wykonanie remontu elementów konstrukcji dachu oraz dostawa i wymiana pokrycia dachowego z poliwęglanu świetlika budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra - II Postępowanie 35 Szczegóły
06.07.2023r. - Zaproszenie do uczestnictwa w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dot. wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój 34 Szczegóły
29.06.2023r. - Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym dot. wyłonienia przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej 49,2426 ha, składająca się z działki gruntu nr 326/31 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Dobromierz, jednostka ewidencyjna 021903_2 Dobromierz, obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, w Podstrefie Dobromierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 32 Szczegóły
05.09.2023r. - Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2023 - 2024 – Dzierżoniów – Powiat Dzierżoniowski 27 Szczegóły
18.09.2023r. Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. - Postępowanie unieważnione 25 Szczegóły
27.10.2023r. Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. 16 Szczegóły
06.10.2023r. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego, wysokometanowego grupy E, do obiektów należących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. 13 Szczegóły