25.04.2023 Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądów budowlanych w obiektach WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.” (SSE)

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: ,,Wykonanie przeglądów budowlanych w obiektach WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.” , informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Usługi Budowlane M-DR Daniel Rugała;

  1. Sandomierska 154/90;

25-324 Kielce,

NIP: 866-157-05-08

 

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7798/23 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 21.04.2023 r.

Treść ogłoszenia z dnia 28.03.2023

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądów budowlanych w obiektach WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w obiektach Zamawiającego w latach 2023-2025 pięcioletnich, rocznych oraz półrocznych przeglądów budowlanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy Prawo budowlane wraz z poświadczoną kopią powiadomienia właściwego organu o przeprowadzonej kontroli.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Formularz oferty (WORD) + RODO
  3. Informacja o Przedsiębiorstwie (WORD)
  4. Wykaz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje (WORD)

Oferty prosimy składać w terminie do 11.04.2023 (do godziny 15:30) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji i Rozwoju

E-mail: di@invest-park.com.pl

Tel. +48 74 664 91 66

 

Metryczka

wytworzono: 28.03.2023 przez: Dorota Brachman
opublikowano: 25.04.2023, 13:00 przez:
zmodyfikowano: 19.07.2023, 09:40 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 138

Rejestr zmian