24.04.2023r. – Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.:

“Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Jakub Kowalczyk Klub Architekci

ul. Wrocławska 48

30-011 Kraków

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Szczegółowy opis znajduje się w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej (skan oferty) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: p.kosim@invest-park.com.pl, do dnia 04.05.2023r. do godz. 10.00.

 

Załączniki

Zaproszenie Do Składania Oferty
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 Spełnienie Warunków
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Zakres Prac
Załącznik Nr 6 Opis Oraz Rzuty Techniczne Budynków

Metryczka

wytworzono: 21.04.2023 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 24.04.2023, 10:44 przez:
zmodyfikowano: 19.07.2023, 09:41 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 137

Rejestr zmian

uaktualniono: 19.07.2023, 09:41 przez: 24.04.2023r. - Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
uaktualniono: 15.05.2023, 10:44 przez: 24.04.2023r. - Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
uaktualniono: 25.04.2023, 09:21 przez: 24.04.2023r. - Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
utworzono: 24.04.2023, 10:44 przez: 24.04.2023r. - Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego