Wersja historyczna publikacji, ważna od: 19.07.2023 10:32:07 do: nadal, opublikowana przez:

2019.01.14 Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego – wykonanie projektu hali produkcyjno-magazynowej w Wałbrzychu /SSE/

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego, nieograniczonego, dwustopniowego na: „Wykonanie projektu hali produkcyjno-magazynowej wraz z częściami biurowo-socjalnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. nr. 93/28”. WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne PREDOM Sp. z o.o. Wybrzeże j. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław Szczegółowe informacje: Ferdynand Ardelli Departament Inwestycji e-mail: *** Treść postępowania: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy na: „Wykonanie projektu hali produkcyjno-magazynowej wraz z częściami biurowo-socjalnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. nr. 93/28”. Oferty prosimy składać w terminie do dnia 11.12.2018 r. do godz.10.30 (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki). Sposób składania ofert opisany jest w SIWP. Załączniki:

W związku z pytaniami, zadanymi przez Wykonawców w dniu 06.12.2018 r., Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru Umowy, opublikowanej w dniu 20.11.2018 r. w następującym zakresie: • W §11 ust. 1 poprzez wskazanie okresu obowiązywania gwarancji, • Poprzez dodanie § 12 dotyczącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • W § 14 (według nowej numeracji §15) poprzez usunięcie ust. 3. Wobec powyższego, Zamawiający publikuję wzór Umowy po zmianach.   Więcej informacji: Departament Inwestycji tel.: 74 664 91 51 e-mail: 

Metryczka