Wersja historyczna publikacji, ważna od: 04.07.2023 13:31:23 do: 04.07.2023 13:33:17, opublikowana przez:

26.06.2023r. Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” oraz ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, jednostopniowym na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” oraz ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 07.07.2023 r. (do godz. 12:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 07.07.2022 r. DO GODZINY 12:30. Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn.:

  1. a) „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor”,
  2. b) ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Departament Inwestycji i Rozwoju e-mail: dir@invest-park.com.pl tel.: + 48 74 664 91 64 (wew.66)

Załączniki

1. SWZ INI Jawor DSAG 2023
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 Spełnienie Warunkow
Załącznik Nr 3 – Klauzula Informacyjna RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Formularz Nr 1 Aktualne Informacje
Załącznik Nr 5 Formularz Nr 2 Doświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 5 Formularz Nr 3 Wykaz Kadry Technicznej

Metryczka