18.04.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych oraz terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. zlokalizowanego w Pobierowie

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych oraz terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. zlokalizowanego w Pobierowie, informujemy o udzieleniu zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy tj.:

AM-BUD Arkadiusz Bednarek

 ul. Bukowa 6

72-300 Gryfice

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.:

Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych oraz terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. zlokalizowanego w Pobierowie”

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 06.05.2024r. do godziny 10:00, w formie:

papierowej (pisemnej) w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie dostarczonej do sekretariatu (I piętro) Spółki, na adres Zamawiającego: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, „INVEST-PARK” sp. z o. o.,  ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

albo

elektronicznej na adres: p.kosim@invest-park.com.pl w formie:

  • skanów podpisanych dokumentów (oferta zaszyfrowana, zabezpieczona przed otwarciem hasłem paczka dokumentów w programie zip-7).
  • dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (oferta zaszyfrowana, zabezpieczona przed otwarciem hasłem paczka dokumentów w programie zip-7).

Tytuł wiadomości, która będzie zawierała ofertę: „Oferta na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych oraz terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zlokalizowanego w Pobierowie.”.

Załączniki

Odpowiedź Na Pytanie 29.04.2024r.
Informacja Dla Wykonawców Z Dnia 22.04.2024r.
OPIS ZMIAN T.j. Z Dnia 22.04.2024r.
Klimatyzacja Inst. Klimatyzacji Wolnostojący 297x690
REV 01b W2 POBIEROWO PZT 04.2024
REV 02b W2 POBIEROWO OZNACZENIA PZT 04.2024
REV 03b W2 POBIEROWO BUDYNEK GOSPODARCZY A RZUTY 04.2024
Załacznik Nr 7 Opis Zmian T...j. Z Dnia 22.04.2024r
SWZ
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny ARCHITEKTURA
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny KONSTRUKCJA
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE SANITARNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny DROGI
Załącznik Nr 6 Projekt Architektoniczno Budowlany
Załacznik Nr 6 STWIOR
Załacznik Nr 6 PZT
Załacznik Nr 6 PRZEDMIARY
Zaświadczenie Znak UAiB.6743R.140.2023.ES

Metryczka

wytworzono: 18.04.2024 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 18.04.2024, 13:43 przez:
zmodyfikowano: 17.05.2024, 07:42 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 197

Rejestr zmian