12.02.2024r. Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i dozór mienia obiektów należących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. – budynek biurowy, budynek mieszkalny oraz istniejące hale przemysłowe.

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i dozór mienia obiektów należących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. – budynek biurowy, budynek mieszkalny oraz istniejące hale przemysłowe, informujemy o udzieleniu zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy tj.:

Agopol-Ekotrade Sp. z o.o.  Zakład Pracy Chronionej

 ul. Jana Kilińskiego 31

76-200 Słupsk

————————————————————————————————————————————————————————————————

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.:

Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i dozór mienia obiektów należących do  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. – budynek biurowy, budynek mieszkalny oraz istniejące hale przemysłowe”.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 26.02.2024r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

Załączniki

Odpowiedzi Na Zapytania Oferentów 20.02.2024
SWZ Istniejące
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 1a Formularz Cenowy
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Do SWZ Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów
Załącznik Nr 6 OPZ

Metryczka

wytworzono: 12.02.2024 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 12.02.2024, 14:28 przez:
zmodyfikowano: 12.04.2024, 07:56 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 490

Rejestr zmian