08.09.2023r. Badanie sprawozdań finansowych Spółki i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024.

Szczegółowy opis znajduje się Zaproszeniu do składania ofert.

Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” sp. z o.o. i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024” należy składać w terminie do dnia 26 września 2023 roku pod adresem:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK” sp. z o.o.,

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro)

Załączniki

Zaproszenie Do Składania Ofert Na Badanie Sprawozdań Finansowych Za Rok 2023 I 2024

Metryczka

wytworzono: 08.09.2023 przez: Paulina Slęzak
opublikowano: 08.09.2023, 14:37 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 269

Rejestr zmian