08.09.2023r. Badanie sprawozdań finansowych Spółki i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024. https://bip.invest-park.com.pl/08-09-2023r-badanie-sprawozdan-finansowych-spolki-i-jednostek-nalezacych-do-jej-grupy-kapitalowej-za-rok-obrotowy-2023-i-rok-obrotowy-2024/ Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024. Szczegółowy opis znajduje się Zaproszeniu do składania ofert. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” sp. z o.o. i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024” należy składać w terminie do dnia 26 września 2023 roku pod adresem: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK” sp. z o.o., Uczniowska 16 58 – 306 Wałbrzych Sekretariat (I piętro)]]> https://bip.invest-park.com.pl/08-09-2023r-badanie-sprawozdan-finansowych-spolki-i-jednostek-nalezacych-do-jej-grupy-kapitalowej-za-rok-obrotowy-2023-i-rok-obrotowy-2024/
Paulina Slęzak Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna