Wersja historyczna publikacji, ważna od: 08.09.2023 14:37:05 do: nadal, opublikowana przez:

08.09.2023r. Badanie sprawozdań finansowych Spółki i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024. Szczegółowy opis znajduje się Zaproszeniu do składania ofert. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” sp. z o.o. i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024” należy składać w terminie do dnia 26 września 2023 roku pod adresem: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK” sp. z o.o., Uczniowska 16 58 – 306 Wałbrzych Sekretariat (I piętro)

Załączniki

Zaproszenie Do Składania Ofert Na Badanie Sprawozdań Finansowych Za Rok 2023 I 2024

Metryczka