08.01.2024r. Przetarg na świadczenie kompleksowej usługi odśnieżania dachów hal produkcyjno-magazynowych należących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 4 części

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 załączyła poniżej informację o udzieleniu zamówienia dla części 1, 2, 3 i 4.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: “Świadczenie kompleksowej usługi odśnieżania dachów hal produkcyjno-magazynowych należących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 4 części”.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 16.01.2024r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

Załączniki

Wybór Wykonawcy
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Umowa
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 5 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów
Załącznik Nr 6 SWZ I Nr 1 Do Umowy

Metryczka

wytworzono: 08.01.2024 przez: Mirosław Gałusiński
opublikowano: 08.01.2024, 12:20 przez:
zmodyfikowano: 23.02.2024, 09:01 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 301

Rejestr zmian