01.09.2023r. Przetarg na wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra – II Postępowanie

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Remont balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra” – II Postępowanie, informujemy o udzieleniu zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy tj.:

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „ELEKTRO-BUD” Wiesław Bobruk

ul. Zdrojowej 10/6

58-306 Wałbrzych

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: ,,Remont balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra” – II Postępowanie

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 18.09.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

Załączniki

SWZ
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 STWIORB
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz. 1
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz. 2
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz. 3
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz.4
Załącznik Nr 6 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów

Metryczka

wytworzono: 01.09.2023 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 01.09.2023, 10:04 przez:
zmodyfikowano: 29.09.2023, 10:46 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 264

Rejestr zmian