Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.09.2023 10:04:45 do: 29.09.2023 10:45:15, opublikowana przez:

01.09.2023r. Przetarg na wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra – II Postępowanie

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: ,,Remont balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra” - II Postępowanie Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.   Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 18.09.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. ul. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych Sekretariat (I piętro).

Załączniki

SWZ
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 STWIORB
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz. 1
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz. 2
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz. 3
Załącznik Nr 5 Dokumenty Pomocnicze Cz.4
Załącznik Nr 6 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów

Metryczka