01.09.2023r. Przetarg na wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra - II Postępowanie https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/ W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Remont balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra” - II Postępowanie, informujemy o udzieleniu zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy tj.:

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „ELEKTRO-BUD” Wiesław Bobruk

ul. Zdrojowej 10/6

58-306 Wałbrzych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: ,,Remont balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra” - II Postępowanie Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.   Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 18.09.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. ul. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych Sekretariat (I piętro).]]>
https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/https://bip.invest-park.com.pl/01-09-2023r-przetarg-na-wykonanie-remontu-balkonow-budynku-mieszkalnego-wsse-invest-park-sp-z-o-o-przy-ul-orkana-22-w-walbrzychu-na-dzialce-359-1-obreb-nr-7-piaskowa-go/
Paulina Kosim Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna