Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
06.07.2023r. – Zaproszenie do uczestnictwa w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dot. wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój 13-09-2023, 13:23 Przetargi nieruchomości Szczegóły
08.09.2023r. Badanie sprawozdań finansowych Spółki i jednostek należących do jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024. 08-09-2023, 14:37 Artykuł Szczegóły
Rada Nadzorcza 06-09-2023, 13:44 Artykuł Szczegóły
05.09.2023r. – Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2023 – 2024 – Dzierżoniów – Powiat Dzierżoniowski 05-09-2023, 08:33 Przetargi nieruchomości Szczegóły
10.07.2023r. Przetarg na wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra 01-09-2023, 09:41 Artykuł Szczegóły
10.07.2023r. Przetarg na wykonanie remontu elementów konstrukcji dachu oraz dostawa i wymiana pokrycia dachowego z poliwęglanu świetlika budynku mieszkalnego WSSE „INVEST – PARK” przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu na działce 359/1 obręb nr 7 Piaskowa Góra 01-09-2023, 09:39 Artykuł Szczegóły
18.07.2023r. Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie w latach 2023-2026 prac niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz urządzeń wodnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obiektów należących do WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Gminy Jawor. 11-08-2023, 10:09 Artykuł Szczegóły
26.06.2023r. Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” oraz ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 31-07-2023, 14:46 Artykuł Szczegóły
01.02.2023r. – Przetarg na „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymiterenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicamiWSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” /PZP/ 19-07-2023, 12:10 Zamówienia publiczne Szczegóły
29.12.2021r. – „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ: CZĘŚĆ II – LOKALIZACJA JAWORZYNA ŚLĄSKA” 19-07-2023, 11:00 Zamówienia publiczne Szczegóły