Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.04.2020 16:58:25 do: 17.12.2021 13:12:08, opublikowana przez: Jacek Serdeczny

Kontrola realizacji warunków zezwolenia

Kontrola realizacji warunków zezwolenia prowadzona jest w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Nr 5319/17 z dnia 6 listopada 2017 r. Prowadzenie kontroli realizacji warunków zezwoleń należy do kompetencji Departamentu Finansów i Kontroli. Regulamin Wykonywania Kontroli 2017

Metryczka