Wersja historyczna publikacji, ważna od: 11.01.2018 13:31:46 do: 10.04.2020 16:58:25, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Kontrola realizacji warunków zezwolenia

Kontrola realizacji warunków zezwolenia prowadzona jest w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Nr 5319/17 z dnia 6 listopada 2017 r. Prowadzenie kontroli realizacji warunków zezwoleń należy do kompetencji Departamentu Finansów i Kontroli. Regulamin Wykonywania Kontroli 2017

Metryczka