Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.09.2023 08:33:19 do: nadal, opublikowana przez:

05.09.2023r. – Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2023 – 2024 – Dzierżoniów – Powiat Dzierżoniowski

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod cele rolnicze, zlokalizowanej w miejscowości Dzierżoniów (woj. Dolnośląskie, pow. dzierżoniowski). Lokalizacja: https://goo.gl/maps/QTaXY3FmM8BDC7mSA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Zaproszenie do Składania Ofert (opis)
  2. Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy + RODO (edytowalny WORD)
  3. Zał. nr 2 - Formularz zgłoszeniowy + RODO (PDF).
  4. Zał. nr 3 – Wzór Umowy
Oferty prosimy składać w terminie do 19.09.2023 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).   W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Departament Inwestycji i Rozwoju E-mail: dir@invest-park.com.pl Tel.: +48 74 664 91 66

  • Data ważności:19.09.2023
  • Osoba odpowiedzialna:

Załączniki

1. Zaproszenie Do Składania Ofert (opis)
2. Zał Nr 1 Formularz Zgłoszeniowy (WORD)
2. Zał Nr 1 Formularz Ofertowy (PDF)
3. Zał Nr 3 Wzor Umowy

Metryczka