26.06.2023 „Dostawa i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17”

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie jednostopniowego przetargu pisemnego, nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: ,,Wyposażenie, dostawa i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego  w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17” , informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Solutions for Technology sp. z o.o.

ul. Wspólnoty 3A

45-837 Opole

NIP: 8821876683

 

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7931/23 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 17.07.2023 r.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym jednostopniowym nieograniczonym, w celu wyłonienia wykonawcy dla zamówienia pn.: „Dostawa i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17”.

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 30.06.2023r. (do godz. 11:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
w kopercie zatytułowanej:

Oferta na dostawę i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17– NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 30.06.2023. r. DO GODZINY 12:00”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Innowacji i Współpracy

E-mail: investinedu@invest-park.com.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ.

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 28.06.2023 I i II część znajdują się w plikach word poniżej.

 

Załączniki

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Załącznik Nr 1 Formularz Oferty Final
Załącznik Nr 1 Formularz Oferty Final
Załącznik Nr 1 Do Projektu Umowy Specyfikacja Techniczna Produktów
Załącznik Nr 2 Oświadczenie
Załącznik Nr 2 Oświadczenie
Załącznik Nr 2 Do Projektu Umowy Wzór Protokołu Odbioru
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 3 Do Umowy Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Final
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy Final
Odpowiedzi Na Zapytania Z Dnia 28
Odpowiedzi Na Zapytania 28.06.2023. II Część.

Metryczka

wytworzono: 26.06.2023 przez: Aleksandra Smoniowska
opublikowano: 26.06.2023, 11:46 przez:
zmodyfikowano: 18.07.2023, 14:56 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 236

Rejestr zmian