19.09.2022 r. – Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego, nieograniczonego jednostopniowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. „Wykonanie i dostarczenie umeblowania do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17”. informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

Biurokoncept Sp. z o.o.

Ul. Bierutowska 57-59

51-317 Wrocław

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7619/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 21.12.2022 r.

 

 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Działając na podstawie pkt 17 lit. a SIWP  WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 (Zamawiający), informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert w przetargu dla zamówienia
pn.: „Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.”

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

Formularze i Oferta (pdf):

 1. Formularze i Oferta (doc):
 1. Załącznik nr 4 do SIWP – Specyfikacja techniczna produktów
 2. Załącznik nr 5 do SIWP – Projekt Umowy
 3. Załącznik nr 3 do projektu umowy – wzór protokołu odbioru

Udzielenie Wyjaśnień – Odpowiedzi

Zamawiający przedłuża termin składania ofert

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 22.11.2022 r. (do godz. 11:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
w kopercie zatytułowanej:

„Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 22.11 2022 r. DO GODZINY 12:00”

 

W związku z powyższym, zmianie ulegają następujące punkty SIWP:

 1. W pkt 6 lit. a

Treść „Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do dnia 3.11.2022 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu wniosku), z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych z opisem i przebiegiem postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania.”

 

Zmienia się na:

„Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do dnia 15.11.2022 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu wniosku), z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych z opisem i przebiegiem postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania.”

 

 1. W pkt 7 lit. b zdanie ostatnie:

Treść „Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 10.11.2022. DO GODZINY 12:00”

 

Zmienia się na:

„Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 22.11.2022. DO GODZINY 12:00”

 

 1. W pkt 8 lit. a:

Treść: „Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 10.11.2022 r. do godziny 11:30 na adres Zamawiającego: 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o.

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306)

przy ul. Uczniowskiej 16,”

 

            Zmienia się na:

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 22.11.2022 r. do godziny 11:30 na adres Zamawiającego: 

                        Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o.

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306)

przy ul. Uczniowskiej 16,

 

 1. W pkt 10 lit. a tiret pierwszy:
 • Treść: „Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową Zamawiającego i rozpoczęcie Przetargu nastąpi w dniu 11.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.
  w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16,”

 

Zmienia się na:

“Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową Zamawiającego i rozpoczęcie Przetargu nastąpi w dniu 22.11.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.
w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16,”.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Innowacji i Współpracy

E-mail: 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************************

POPRZEDNIA TREŚĆ OGŁOSZENIA:

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Działając na podstawie pkt 17 lit. a SIWP  WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 (Zamawiający), informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert w przetargu dla zamówienia pn.: „Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.”

***

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym jednostopniowym nieograniczonym, w celu wyłonienia wykonawcy dla zamówienia pn.: „Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.”

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
 2. Formularze i Oferta (pdf):
 1. Formularze i Oferta (doc):
 1. Załącznik nr 4 do SIWP – Specyfikacja techniczna produktów
 2. Załącznik nr 5 do SIWP – Projekt Umowy
 3. Załącznik nr 3 do projektu umowy – wzór protokołu odbioru

Udzielenie Wyjaśnień – Odpowiedzi

Zamawiający przedłuża termin składania ofert

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 10.11.2022 r. (do godz. 11:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
w kopercie zatytułowanej:

„Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 10.11 2022 r. DO GODZINY 12:00”

***

W związku z powyższym, zmianie ulegają następujące punkty SIWP:

 1. W pkt 6 lit. a

Treść „Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do dnia 7.10.2022 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu wniosku), z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych z opisem i przebiegiem postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania.”

 

Zmienia się na:

„Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do dnia 3.11.2022 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu wniosku), z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych z opisem i przebiegiem postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania.”

 

 1. W pkt 7 lit. b zdanie ostatnie:

Treść „Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 17.10.2022. DO GODZINY 12:00”

 

Zmienia się na:

„Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 10.11.2022. DO GODZINY 12:00”

 

 1. W pkt 8 lit. a:

Treść: „Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 17.10.2022 r. do godziny 11:30 na adres Zamawiającego: 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o.

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306)

przy ul. Uczniowskiej 16,”

 

            Zmienia się na:

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 10.11.2022 r. do godziny 11:30 na adres Zamawiającego: 

                        Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o.

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306)

przy ul. Uczniowskiej 16,

 

 1. W pkt 10 lit. a tiret pierwszy:
 • Treść: „Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową Zamawiającego i rozpoczęcie Przetargu nastąpi w dniu 10.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.
  w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16,”

 

Zmienia się na:

“Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową Zamawiającego i rozpoczęcie Przetargu nastąpi w dniu 10.11.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.
w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16,”.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Innowacji i Współpracy

E-mail: 

**************************************************************************************************************************************************************************************

POPRZEDNIA TREŚĆ OGŁOSZENIA:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym jednostopniowym nieograniczonym, w celu wyłonienia wykonawcy dla zamówienia
pn.: „Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.”

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu. (pdf)
 2. Formularze i Oferta (pdf):
 1. Formularze i Oferta (doc):
 1. Załącznik nr 4 do SIWP – Specyfikacja techniczna produktów. (pdf)
 2. Załącznik nr 5 do SIWP – Projekt Umowy (pdf)

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 17.10.2022 r. (do godz. 11:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
w kopercie zatytułowanej:

„Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 17.10 2022 r. DO GODZINY 12:00”

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Innowacji i Współpracy

E-mail:

Metryczka

wytworzono: 19.09.2022 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 19.09.2022, 13:56 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 19.07.2023, 10:07 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 74

Rejestr zmian

uaktualniono: 19.07.2023, 10:07 przez: 19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/
uaktualniono: 22.12.2022, 13:23 przez: Krystian Bartnikowski 19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/
uaktualniono: 22.12.2022, 13:23 przez: Krystian Bartnikowski 19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/
uaktualniono: 10.11.2022, 09:44 przez: Krystian Bartnikowski 19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/
uaktualniono: 10.11.2022, 09:42 przez: Krystian Bartnikowski 19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/
uaktualniono: 17.10.2022, 11:16 przez: Krystian Bartnikowski 19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/
uaktualniono: 17.10.2022, 11:15 przez: Krystian Bartnikowski 19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/
uaktualniono: 07.10.2022, 14:59 przez: Krystian Bartnikowski 19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.” /SSE/
uaktualniono: 19.09.2022, 13:57 przez: Krystian Bartnikowski 19.09.2022 r. - Zaproszenie do składania ofert -„Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.”
utworzono: 19.09.2022, 13:56 przez: Krystian Bartnikowski 19.09.2022 r. - „Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.”