16.02.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części – II postępowanie.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: “Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INWEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części”, ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty dla każdej części, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianie terminu związania ofertą.  Ofertę należy złożyć do dnia 07.03.2024r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.03.2024r. o godz. 12:15. Termin związania ofertą do dnia 05.04.2024r.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.:

“Przebudowa i modernizacja zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części”.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 07.03.2024r. do godziny 12:00

W formie:

  • papierowej (pisemnej) w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w sekretariacie Spółki.
    Opis koperty z ofertą na adres Zamawiającego::

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o. ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

 do Sekretariatu (I piętro).

 

albo elektronicznej w formie:

  • skanów podpisanych dokumentów (oferta zaszyfrowana, zabezpieczona przed otwarciem hasłem paczka dokumentów w programie zip-7).
  • dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (oferta zaszyfrowana, zabezpieczona przed otwarciem hasłem paczka dokumentów w programie zip-7).

Tytuł wiadomości, która będzie zawierała ofertę:

„Oferta na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Pobierowie – z podziałem na 2 części. II postępowanie. CZĘŚĆ …….”.

Załączniki

Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 06.03.2024r.
Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 05.03.2024r.
SWZ Z Podziałem Na Części T.j. Z Dnia 23.02.2024r.
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu (Wykonawca)
Załącznik Nr 2a Oświadczenie Podmiot Udostępniający
Załącznik Nr 3 Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Zobowiazanie Do Oddania Zasobów
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny ARCHITEKTURA
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny KONSTRUKCJA
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE SANITARNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Załącznik Nr 6 Projekt Techniczny DROGI
Zaświadczenie Znak UAiB.6743R.140.2023.ES
Załącznik Nr 6 Projekt Architektoniczno Budowlany
Załacznik Nr 6 STWIOR
Załacznik Nr 6 PZT
Załacznik Nr 6 PRZEDMIAR ROBÓT

Metryczka

wytworzono: 16.02.2024 przez: Dorota Brachman
opublikowano: 16.02.2024, 08:55 przez:
zmodyfikowano: 18.03.2024, 15:07 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 548

Rejestr zmian

uaktualniono: 18.03.2024, 15:07 przez: 16.02.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części – II postępowanie.
uaktualniono: 06.03.2024, 14:01 przez: 16.02.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części – II postępowanie.
uaktualniono: 05.03.2024, 14:20 przez: 16.02.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części – II postępowanie.
uaktualniono: 23.02.2024, 13:19 przez: 16.02.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części – II postępowanie.
uaktualniono: 23.02.2024, 13:18 przez: 16.02.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części – II postępowanie.
uaktualniono: 16.02.2024, 09:12 przez: 16.02.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części – II postępowanie.
uaktualniono: 16.02.2024, 09:06 przez: 16.02.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części – II postępowanie.
utworzono: 16.02.2024, 08:55 przez: 16.02.2024r. Przetarg na przebudowę i modernizację zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – z podziałem na 2 części – II postępowanie.