10.07.2023r. Przetarg na dostawę serwerów dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Dostawa serwerów dla WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o., informujemy o udzieleniu zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy tj.:

ESKOM IT Sp. z o.o.

 ul. Puławska 543

02-844 Warszawa

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla postępowania przetargowego pn.: ,,Dostawa serwerów dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 21.07.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

Załączniki

SWZ
Załacznik Nr 1 Formularz Oferty
Załącznik Nr 1a Do Formularza Ofertowego Specyfikacja Poszczególnych Urządzeń Oferowanych Przez Wykonawcę Po Zmianie Z 12.07.2023r.
Załącznik Nr 2 Potwierdzenie Spełnienia Warunków Udziału W Postępowaniu I Niepodleganiu Wykluczeniu
Załącznik Nr 3 – Informacja RODO
Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
Załącznik Nr 5 Specyfikacja Techniczna Po Zmianie Z 12.07.2023r
Odpowiedzi Na Zapytania Z Dnia 12.07.2023r.
Odpowiedzi Na Zapytania Z Dnia 14.07.2023r.

Metryczka

wytworzono: 10.07.2023 przez: Paulina Kosim
opublikowano: 10.07.2023, 12:51 przez:
zmodyfikowano: 26.09.2023, 14:09 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 236

Rejestr zmian