Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2024 – 2025 – Jaworzyna Śląska (Obręb Pasieczna)

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Jaworzynie Śląskiej informujemy, iż zostały złożone 3 oferty przez:

  1. Oferta nr 1 – Marcin Piasecki
  2. Oferta nr 2 – Lilianna Ksiądzyna
  3. Oferta nr 3 – Piotr Łuczak

 

Na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Pan Marcin Piasecki

 

Załącznik nr 1 – Punktacja.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia
oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod cele rolnicze, zlokalizowanej w miejscowości Jaworzyna Śląska – obręb Pasieczna (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki)

Lokalizacja: https://maps.app.goo.gl/xdL7VhnxtMJueYBi7

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Zaproszenie do Składania Ofert (opis)
  2. Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy + RODO (edytowalny WORD)
  3. Zał. nr 2 – Formularz zgłoszeniowy + RODO (PDF).

Oferty prosimy składać w terminie do 05.03.2024 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Inwestycji i Rozwoju
E-mail:
Tel.: +48 74 664 91 66

  • Data ważności:05.03.2024
  • Osoba odpowiedzialna:

Załączniki

Załącznik Nr 1 Punktacja
1. Zaproszenie Do Składania Ofert (Opis)
2. Zał Nr 1 Formularz Zgłoszeniowy (WORD)
3. Zał. Nr 2 Formularz Zgłoszeniowy + RODO (PDF)

Metryczka

wytworzono: 23.02.2024 przez: Patryk Muszyński
opublikowano: 23.02.2024, 11:31 przez:
zmodyfikowano: 11.03.2024, 14:40 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 102

Rejestr zmian