Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.03.2023 11:12:42 do: 27.09.2023 09:00:30, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rejestry i ewidencje

Spółka prowadzi następujące ewidencje:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na podstawie zezwolenia;
  • gruntów znajdujących się w granicach strefy;
  • podmiotów, które uzyskały decyzję o wsparciu inwestycji.
Poniżej dostępne ewidencje ad. 1 i 3: 2019.03.04 Ewidencja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie WSSE. 2023.01.31 Ewidencja podmiotów, które uzyskały decyzję o wsparciu inwestycji. W celu uzyskania informacji, czy dana nieruchomość jest położona na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, należy skontaktować się z Departamentem Inwestycji i Rozwoju. Preferowana forma zadawania zapytań – wiadomość e-mail na adres .

Metryczka