Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.01.2023 11:46:38 do: 06.09.2023 13:44:49, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Krzysztof Drynda – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marzena Błachnio – Członek Rady Nadzorczej Przemysław Pospieszyński – Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Macko - Członek Rady Nadzorczej   Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka