Wersja historyczna publikacji, ważna od: 04.10.2022 09:10:48 do: 20.05.2024 14:27:10, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Kontrola realizacji warunków zezwolenia

Kontrola realizacji warunków zezwolenia prowadzona jest w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Nr 7379/22 z dnia 14 lipca 2022 r. Prowadzenie kontroli realizacji warunków zezwoleń należy do kompetencji Departamentu Kontroli i Audytu. Regulamin wykonywania kontroli 2022

Metryczka