Wersja historyczna publikacji, ważna od: 04.10.2022 09:03:53 do: nadal, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Zbywanie nieruchomości

Procedurę stosuje się, do postępowań mających na celu wyłonienie nabywcy Nieruchomości stanowiących własność Spółki i nie stanowiących środków trwałych Spółki, a także do Nieruchomości stanowiących własność podmiotów trzecich, również do Nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz budynków i budowli stanowiących własność użytkownika wieczystego. Dodatkowych informacji udziela Departament Sprzedaży i Rozwoju Biznesu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Departament Sprzedaży i Rozwoju Biznesu: invest@invest-park.com.pl tel. + 48 74 664 91 54 Procedura Zbywania Nieruchomości 24.02.20.

Metryczka