Wersja historyczna publikacji, ważna od: 28.06.2022 15:05:06 do: 10.01.2023 11:46:38, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Krzysztof Drynda – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Paulina Klonowska – Członek Rady Nadzorczej Przemysław Pospieszyński – Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Macko - Członek Rady Nadzorczej   Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka