Wersja historyczna publikacji, ważna od: 24.03.2022 08:24:34 do: 04.10.2022 09:03:40, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Zbywanie nieruchomości

Procedurę stosuje się, do postępowań mających na celu wyłonienie nabywcy Nieruchomości stanowiących własność Spółki i nie stanowiących środków trwałych Spółki, a także do Nieruchomości stanowiących własność podmiotów trzecich, również do Nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz budynków i budowli stanowiących własność użytkownika wieczystego. Dodatkowych informacji udziela Departament Marketingu i Sprzedaży. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Departament Marketingu i Sprzedaży: dms@invest-park.com.pl tel. + 48 74 664 91 54 Procedura Zbywania Nieruchomości 24.02.20.

Metryczka