Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.03.2022 14:40:26 do: 28.06.2022 15:05:06, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Krzysztof Drynda – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 
  1. Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 
  1. Marcin Gregorczyk – Członek Rady Nadzorczej
 
  1. Paulina Klonowska – Członek Rady Nadzorczej
 
  1. Michał Pyka – Członek Rady Nadzorczej
 
              Renata Surma – Członek Rady Nadzorczej
  Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka