Wersja historyczna publikacji, ważna od: 16.11.2021 09:37:24 do: 16.11.2021 09:44:29, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

16.11.2021 r. – „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ: CZĘŚĆ I – LOKALIZACJA CHOCICZA MAŁA”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. ogłasza przetarg pn. „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ: CZĘŚĆ I – LOKALIZACJA CHOCICZA MAŁA” Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/382c8260-a05b-4e33-8a2b-5e51e7dc12ff

    Metryczka