Wersja historyczna publikacji, ważna od: 24.09.2021 10:18:04 do: 21.03.2022 14:40:26, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

    Krzysztof Drynda – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Piorun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Gregorczyk – Członek Rady Nadzorczej Monika Mika – Członek Rady Nadzorczej Michał Pyka – Członek Rady Nadzorczej Renata Surma – Członek Rady Nadzorczej
  Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa  umowa spółki.

Metryczka